Przejdź do treści

Ekoteologia i ekofilozofia tematem wizyty prof. Zorana Turzy z Chorwacji

Prof. Zoran Turza z Catholic University of Croatia przebywał we wrześniu br. w ramach programu wymiany pracowników Erasmus+ Staff Mobility na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opiekunem gościa był ks. prof. Ryszard Sadowski, dyrektor Instytutu Filozofii na UKSW i kierownik Katedry Ekofilozofii. Celem mobilności była wymiana wiedzy na temat dobrych praktyk i strategii w kształceniu i nauce w zakresie ekoteologii i ekofilozofii oraz w zakresie organizacji różnorodnych działań na uczelni związanych z pogłębianiem wiedzy i poszerzaniem świadomości znaczenia działań na rzecz zaangażowania ekologicznego. Ponadto, wizyta miała także na celu wsparcie współpracy międzynarodowej pomiędzy naszymi instytucjami, zwłaszcza w zakresie ekoteologii i ekofilozofii

Podczas swojego pobytu na UKSW, prof. Turza spotkał się także z przedstawicielami różnych jednostek uniwersyteckich w celu wzmocnienia już nawiązanej współpracy międzynarodowej a także nawiązania nowych umów pomiędzy obiema uczelniami. Odbył spotkania z ks. prof. Maciejem Bałą, dziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, ks. prof. Ryszardem Sadowski, dyrektorem Instytutu Filozofii UKSW. Ponadto, rozmawiał także z dr Bartłomiejem Dźwigałą, koordynatorem Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Historycznych oraz z dr. hab. Grzegorzem Łęcickim, prof. ucz., dyrektorem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Spotkał się również z koordynatorem wymiany ds. pracowników przyjeżdżających z ramienia Działu Współpracy Międzynarodowej, p. Paulą Prażmowską. Prof. Turza przedstawił realizowany na jego uczelni macierzystej projekt CRO Laudato si, w tym program kursów „Laudato si! Dialog na rzecz ekologii integralnej”, którego jest kierownikiem. Podsumowując, wizyta ukazała, że w obu instytucjach istnieje duże zainteresowanie wzmacnianiem mobilności studentów, nauczycieli oraz pracowników administracji i należy oczekiwać zintensyfikowania wymiany studentów i kadry w nadchodzącym czasie. Prof. Turza, który na co dzień zajmuje się tematyką chrześcijańskiej ekologii miał także unikalną możliwość uczestniczyć w wyprawie studyjnej w Kampinoskim Parku Narodowym.

„Jestem wdzięczny Wydziałowi Filozofii Chrześcijańskiej, a w szczególności prof. Sadowskiemu, który był najlepszym gospodarzem, jakiego mogłem sobie wymarzyć. Podczas tego pobytu lepiej poznałem pracę całej uczelni, która ma dwa piękne kampusy w pięknym otoczeniu przyrody. Jestem również wdzięczny wszystkim pracownikom, których spotkałem za otwartość na współpracę i poszerzenie współpracy pomiędzy naszymi obiema instytucjami.” – podsumował wizytę prof. Turza.

Podpisanie umowy o współpracy między Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej UKSW a Catholic University of Croatia umożliwia rozwijanie dalszej współpracy, którą proponował prof. Turza. Wiele wskazuje na to, że zarysowane pola współpracy stwarzają możliwości nie tylko wymiany kadry naukowej, ale także przyszłych wspólnych projektów pracowników Catholic University of Croatia i Instytutu Filozofii UKSW.

Od lewej: prof. Zoran Turza z Catholic University of Croatia, Paula Prażmowska, koordynator wymiany ds. pracowników przyjeżdżających z DWM oraz ks. prof. Ryszard Sadowski, dyrektor Instytutu Filozofii UKSW
Wyprawa studyjna w Kampinoskim Parku Narodowym
11 października 2023