Przejdź do treści

Kierunek Estonia!

Z przyjemnością informujemy, że zostały podpisane dwie nowe umowy międzyinstytucjonalne dla Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku. Studenci biologii i nauczyciele akademiccy z dziedziny biologii będą mogli ubiegać się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytet Tallińskim oraz Uniwersytet w Tartu. Również Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW będzie mógł gościć wykładowców i studentów biologii z obydwu estońskich uczelni.

Uniwersytet w Tartu jest największym uniwersytetem w Estonii. Pozycjonuje się bardzo wysoko w rankingach międzynarodowych i należy do top 1.2% najlepszych uniwersytetów świata.

W ramach umowy będzie możliwa wymiana studentów i pracowników z Departamentem Zoologii oraz Departamentem Botaniki, które wchodzą w skład Instytutu Ekologii i Nauk o Ziemi.

Już dzisiaj zachęcamy do wirtualnego spaceru po uniwersytecie: Virtual Tour

Natomiast Uniwersytet Talliński jednym z trzech największych uniwersytetów w Estonii. W ramach nowo zawartej umowy będziemy współpracować ze Szkołą Nauk Przyrodniczych i Zdrowia Uniwersytetu Tallińskiego.

Obydwa uniwersytety są bardzo otwarte na kontakty międzynarodowe, kilkanaście procent ich studentów stanowią obcokrajowcy (16% na Uniwersytecie Tallińskim oraz 13% na Uniwersytecie w Tartu). Oba uniwersytety oferują też wiele programów w języku angielskim.

Estonia słynie z wysokiego rozwoju cyfryzacji, ma też największa liczbę Start-upów w przeliczeniu na mieszkańca. Wiele spraw można załatwić online. Ponadto, Estonia jest krajem ciekawym przyrodniczo, gdzie ponad połowa jej terytorium jest zalesiona, a niemal jedną czwarta stanowią obszary chronione. Posiada linię brzegową o długości prawie 3 800 km i ponad 2 000 wysp, ze szczególnie cennym przyrodniczo Archipelagiem Zachodnioestońskim.

Zachęcamy do aplikowania o wyjazdy do Estonii!

31 października 2023