Przejdź do treści

Wzrost mobilności pracowników UKSW w ramach Programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Cieszymy się ze wzrostu zainteresowania pracowników udziałem w Programie Erasmus+, stanowiącym wyjątkową okazję do rozwoju kompetencji zawodowych wśród międzynarodowej społeczności akademickiej.

Pracownicy uczestniczący w wymianie zagranicznej mają możliwość skorzystania z dobrych praktyk zaobserwowanych w instytucjach zagranicznych oraz podzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem akademickim w UKSW. Osiągnięte rezultaty pozostają szczególnie istotne dla modernizacji i umiędzynarodowienia uczelni, podwyższenia jakości kształcenia, a także zwiększenia kompetencji pracowników w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym i administracyjnym w środowisku uczelnianym.

Udział w programie to cenne doświadczenie oraz możliwość rozwoju zarówno zawodowego jak i osobistego, a także szansa zbudowania sieci kontaktów międzynarodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej rekrutacji!

Więcej informacji: Wyjazdy pracowników UKSW w ramach Programu Erasmus+ – Dział Współpracy Międzynarodowej

12 stycznia 2024