Przejdź do treści
Koordynator uczelniany Programu Erasmus+
Mariola Młodnicka

Dział Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
bwm@uksw.edu.pl

Wydział Teologiczny
Instytut Nauk Teologicznych

ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski
b.adamczewski@uksw.edu.pl

Wydział Teologiczny
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak
r.lesniczak@uksw.edu.pl

Wydział Studiów nad Rodzin

dr Justyna Stępkowska
j.stepkowska@uksw.edu.pl

Wydział Prawa Kanonicznego
Instytut Prawa Kanonicznego

mgr Arkadiusz Mróz
arkadiuszmroz@uksw.edu.pl

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia i praktyki oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających
dr Monika Bukacińska
m.bukacinska@uksw.edu.pl

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Instytut Filozofii

Koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia i praktyki oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających mgr Martyna Filcek m.filcek@uksw.edu.pl
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Instytut Psychologii

Koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia i praktyki oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających
dr Michał Sękowski
m.sekowski@uksw.edu.pl 

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Instytut Nauk Socjologicznych

dr Martyna Kawińska
m.kawinska@uksw.edu.pl

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Instytut Ekonomii i Finansów

dr Piotr Komorowski
p.komorowski@uksw.edu.pl

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dr Piotr Sieniawski p.sieniawski@uksw.edu.pl
Wydział Nauk Historycznych
Instytut Archeologii

dr hab. Radosław Gawroński
r.gawronski@uksw.edu.pl
(zastępstwo za p. dr Katarzynę Zeman-Wiśniewską)

Wydział Nauk Historycznych
Instytut Historii

dr Bartłomiej Dźwigała
b.dzwigala@uksw.edu.pl

Wydział Nauk Historycznych
Instytut Historii Sztuki

dr Magdalena Tarnowska
m.tarnowska@uksw.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji
Instytut Nauk Prawnych

dr Andrzej Pogłódek
a.poglodek@uksw.edu.pl

[Prawo i Stosunki międzynarodowe]

Wydział Prawa i Administracji
Administracja

dr Magdalena Wilczek-Karczewska
m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl

[Administracja, Człowiek w cyberprzestrzeni, Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej]

Wydział Nauk Pedagogicznych
Instytut Pedagogiki

dr Ewelina Rzońca e.rzonca@uksw.edu.pl dr Marlena Kilian m.kilian@uksw.edu.pl
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze i Religii

dr Anna Wiśnicka
a.wisnicka@uksw.edu.pl

Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Instytut Matematyki, Instytut Informatyki, Instytut Nauk Fizycznych, Instytut Nauk Chemicznych

mgr Jakub Grzeszczak
jakub.grzeszczak@uksw.edu.p

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Instytut Nauk Biologicznych

dr hab. inż. Piotr Matyjasiak prof. ucz.
p.matyjasiak@uksw.edu.pl

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Centrum Badawczo-Dydaktyczne Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki

dr inż. Damian Panasiuk
d.panasiuk@uksw.edu.pl

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Instytut Nauk Medycznych

mgr Malwina Jędrysik
m.jedrysik@uksw.edu.pl