Przejdź do treści

Informacje dotyczące przygotowania i realizacji wyjazdów studentów w celu realizacji części toku studiów i realizacji praktyk Erasmus+


Decyzja Nr 15/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów w uczelni partnerskiej oraz zasad realizacji zagranicznych części toku studiów w uczelni partnerskiej dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000136070

Decyzja Nr 14/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji studentów na praktyki zagraniczne oraz zasad realizacji zagranicznych praktyk studenckich i absolwenckich w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000136070

Decyzja Nr 9/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji studentów na studia za granicą, zasad realizacji części toku studiów za granicą oraz zasad finansowania wyjazdów studentów wyjeżdżających na studia (SMS) i praktyki (SMT) w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000136070

Decyzja Nr 1/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów (SMS) w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 12/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022r. w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów, praktyk i praktyk absolwenckich w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 24/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zasad realizacji mobilności studentów w celu odbycia części toku studiów zagranicą (SMS) i zasad realizacji mobilności studentów w celu odbycia praktyk oraz praktyk absolwenckich za granicą (SMT) oraz zasad finansowania mobilności w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023