Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

European Federation of Catholic Universities

Fédération des Universités Catholiques Européennes jest siecią katolickich uniwersytetów europejskich utworzoną w ramach Fédération Internationale des Universités Catholiques – FIUC. FUCE jest stowarzyszeniem, którego działania mają charakter niedochodowy. Federacja ma na celu rozwijanie współpracy pomiędzy jej członkami w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, zachęcanie do współpracy z katolickimi uniwersytetami z innych kontynentów, a w szczególności z Afryki, na życzenie FIUC oraz wzmacnianie obecności FIUC w Europie. Lista uczelni należących do FUCE […]

Fédération Internationale des Universités Catholiques

Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich (FIUC – Fédération Internationale des Universités Catholiques), z siedzibą w Paryżu, jest stowarzyszeniem uniwersytetów i instytucji katolickich szkolnictwa wyższego, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1949 roku oraz uznanym jako Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa przez System Narodów Zjednoczonych. Zadania i cele Federacji: Zadaniem Federacji jest przyczynianie się, w świetle wiary i rozumu oraz Ewangelii, do rozwoju wiedzy i jej zastosowań oraz do budowy sprawiedliwszego i bardziej humanitarnego świata. Jej […]