Przejdź do treści

Erasmus Student Network UKSW (należąca do Erasmus Student Network Polska i Erasmus Student Network International) jest organizacją studencką, której celami statutowymi są:

  • popularyzacja studenckich wymian międzynarodowych, zwłaszcza programu Erasmus,
  • integracja studentów UKSW,
  • promowanie kultury, dziedzictwa historycznego, realiów społeczno-ekonomicznych i walorów geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej wśród studentów zagranicznych studiujących w uczelni,
  • a także reintegracja studentów powracających z wymiany Erasmus.

Sekcja ESN UKSW została powołana do życia w 2008 roku i w chwili obecnej liczy 34 aktywnych członków oraz kilkunastu rekrutów. Aktywnie uczestniczymy w życiu naszej uczelni, czego dowodem jest m.in. współorganizowany przez nas co roku ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny dla studentów – Discover Europe – cieszący się coraz większą popularnością. Jednym z głównych projektów naszej sekcji jest SocialErasmus mający za zadanie integrację Erasmusów ze społecznością lokalną poprzez wizyty w domach dziecka lub prowadzeniu lekcji w szkołach. Dzięki aktywnemu i prężnie działającemu programowi Mentor z roku na rok zwiększa się ilość przyjeżdżających do nas studentów. Wielu jest znajomymi bądź przyjaciółmi naszych poprzednich podopiecznych.

Wspieramy wszelkie działania, mające na celu zwiększenie mobilności wśród polskich studentów. Każda sekcja prowadzi dla studentów swojej uczelni akcje informacyjne dotyczącą możliwości, jakie daje program Erasmus+ i inne programy mobilności studenckiej. ESN bierze również aktywny udział w targach edukacyjnych oraz targach organizacji studenckich.