Strona główna Rekrutacja

Erasmus+ 2017/2018: rekrutacja uzupełniająca na realizację części studiów za granicą


Niektóre wydziały uruchomiły już rekrutację uzupełniającą na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku w akademickim 2017/2018. To, w którym semestrze student będzie mógł wyjechać, będzie zależało od terminów nominacji i aplikacji wyznaczonych przez uczelnie zagraniczne. Wyjazdy w semestrze zimowym będą możliwe tylko w przypadku uczelni partnerskich, do których można wysyłać zgłoszenia studentów oraz które przyjmują aplikacje w późniejszych terminach.

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach lub w instytutach UKSW. W związku z tym szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych oraz w systemie USOSweb. Listę dostępnych uczelni można znaleźć, logując się do profilu studenta w USOSwebie.

 

DECYZJA Nr 44/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie drugiej rekrutacji uzupełniającej studentów UKSW do Programu Erasmus+ KA103 na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 >>

 

¦ Na każdym wydziale jest powołany koordynator ds. programu Erasmus+.
¦ Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

 

Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2017/2018

 • I etap: rejestracja w systemie USOSweb - szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.


 • II etap: egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW
  Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
  Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

 

 • III etap: rozmowy kwalifikacyjne
  Zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
  Uwaga!
  Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu (w przypadku WNHiS), jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 


    

Informacje o rekrutacji na wydziałach

 

Wydział Teologiczny
Rejestracja w systemie USOSweb do  2017-10-13 23:59
Informacje na stronie Wydziału Teologicznego >>
Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego >>

 

Wydział Prawa i Administracji
Rejestracja w systemie USOSweb do  2017-10-13 23:59
Informacje na stronie Wydziału >>
Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - 24.10.2017 szczegóły na stronie Wydziału
Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji >>  

 

Wydział Nauk Pedagogicznych
Rejestracja w systemie USOSweb do  2017-10-09 00:00
Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

 

Wydział Studiów Nad Rodziną
Rejestracja w systemie USOSweb do  2017-10-10 23:59
Informacje o rekrutacji na stronie Wydziałowej>>

Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Studiów Nad Rodziną >>

 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 ♦ Instytut Archeologii
Rejestracja w systemie USOSweb do  2017-10-10 23:59
Informacja o rekrutacji na stronie Instytutu Archeologii >>
Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Instytutu Archeologii >>

 

♦ Instytut Socjologii
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-10-09 23:59
Informacje na stronie Instytutu >>
Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Instytutu Socjologii >>

 

♦ Instytut Politologii >>
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-10-14 23:59
Informacje o na stronie Instytutu >>
Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Instytutu Politologii >>


♦ Instytut Nauk Historycznych
Rejestracja w systemie USOSweb do
2017-10-10 00:00
Egzaminy językowe 
Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Instytutu Nauk Historycznych >>


 ♦ Instytut Historii Sztuki
Rejestracja w systemie USOSweb
Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Rozmowy kwalifikacyjne - informacji o terminie należy szukać na stronie instytutu
Procedura rekrutacyjna Instytutu Historii Sztuki >>
 
 

Wydział Prawa Kanonicznego
Rejestracja w systemie USOSweb do  2017-10-10 23:59
Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego >>   

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-10-11 00:00
Informacje na stronie Wydziału>>
Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>       


Wydział Nauk Humanistycznych

Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-10-12 23:59


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Rejestracja w systemie USOSweb do  2017-10-13 23:59
Informacje na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej>>
Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
III etap - rozmowy kwalifikacyjne 26.10.2017 godzina 11:00 pokój 1901

Procedura rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>  

 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Rejestracja w systemie USOSweb do 2017-10-10 21:59
Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>
Procedura rekrutacyjna wydziału >>

 

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>