Strona główna Do pobrania

Formularze dla studentów - Studia


 • Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  | Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
  | Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.


Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 • Wniosek uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami  [pobierz dokument]

  Uwaga! Wniosek uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową.


Wysokość stawek grantu >>
Kalkulator czasu trwania mobilności >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty do przygotowania PRZED WYJAZDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Studies PL ENG

  Uwaga!

  Prosimy wypełniać dokumenty elektronicznie

Przed wyjazdem należy przygotować e-Learning Agreement generowane z systemu USOSweb


 • Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW) Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim.
 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego [pobierz dokument]
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>

 • Rezygnacja z wyjazdu na realizację części studiów w ramach ERASMUS+ KA1 2021/22 pobierz>>


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do przygotowania w czasie pobytu NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • EWP Learning Agreement należy uzupełnić w systemie USOSweb [instrukcja]

NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ - Krok po kroku [pobierz dokument]


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. PRZEDŁUŻENIE  oraz ZMIANY DAT pobytu na Uczelni zagranicznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz przedłużeniowy - Extension form (przedłużenie o kolejny semestr) [pobierz dokument]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Uznanie osiągnięć uzyskanych za granicą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie o uznanie osiągnięć z Programu Erasmus+ [pobierz dokument]


 • Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  | Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
  | Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.


Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy Erasmus+  [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]


Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [pobierz dokument]

  Uwaga! Wniosek uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową.


Wysokość stawek grantu >>
Kalkulator czasu trwania mobilności >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty do przygotowania PRZED WYJAZDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Studies PL ENG

  Uwaga!

  Prosimy wypełniać dokumenty elektronicznie

Przed wyjazdem należy przygotować e-Learning Agreement generowane z systemu USOSweb


 • Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW)
  Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim.

 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego [pobierz dokument]
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>

 • Rezygnacja z wyjazdu na realizację części studiów w ramach ERASMUS+ KA1 2020/21 pobierz>>


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do przygotowania w czasie pobytu NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • e-Learning Agreement należy uzupełnić w systemie USOSweb

NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ - Krok po kroku [pobierz dokument]


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. PRZEDŁUŻENIE  oraz ZMIANY DAT pobytu na Uczelni zagranicznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz przedłużeniowy - Extension form (przedłużenie o kolejny semestr) [pobierz dokument]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Uznanie osiągnięć uzyskanych za granicą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie o uznanie osiągnięć z Programu Erasmus+ [pobierz dokument]Formularze dla studentów - Praktyki


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
| Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.


Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 • Wniosek uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [pobierz dokument]

  Uwaga! Wniosek uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową

Traineeship Agreement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty aplikacyjne :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zgłoszeniowy programu Erasmus+ „praktyki” 2021-2022 pobierz >>

  Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć:
  .
  • wystawione przez dziekanat zaświadczenie o statusie studenta ze wskazaniem średniej ocen ze wszystkich zaliczonych dotychczas lat. Uwaga! W przypadku studentów I roku studiów 2. oraz 3. stopnia dziekanat wpisuje ocenę z dyplomu  - odpowiednio licencjackiego lub magisterskiego,
  • list motywacyjny w języku polskim,
  • pisemną opinię o kandydacie składającym wniosek (opinię może wystawić zatrudniony na wydziale nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora),
  • CV w języku polskim oraz w języku, w którym kandydat będzie odbywał praktykę.
  .
 • Deklaracja wcześniejszego uczestnictwa w programie LLP Erasmus, Erasmus+ pobierz >>
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>
 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego [pobierz dokument]

  ¦
  Uwaga! Należy sprawdzić w procedurze rekrutacyjnej wydziału/instytutu,
  ¦ czy i jakie są inne wymagane dokumenty!

 • Rezygnacja z wyjazdu na realizację praktyki zagranicznej w ramach ERASMUS+ KA1 2021/22 pobierz>>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu/przed wyjazdem:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Letter of Acceptance pobierz >>
 • Learning Agreement for Traineeships (cz. Before the mobility) pobierz >>
 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Traineeships pobierz >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. Dokumenty do złożenia w celu przedłużenia praktyki lub zmiany dat:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zmian dat pobytu do 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status studenta) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu powyżej 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status studenta) [pobierz dokument]

 • Formularz zmian dat pobytu do 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status absolwenta - recent graduate) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu powyżej 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status absolwenta - recent graduate) [pobierz dokument]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Dokumenty do przygotowania w trakcie praktyki i do złożenia po powrocie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
| Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.


Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy Erasmus+  [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]


Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Dane Uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową

Traineeship Agreement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty aplikacyjne :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zgłoszeniowy programu Erasmus+ „praktyki” 2020-2021 pobierz >>

  Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć:
  .
  • wystawione przez dziekanat zaświadczenie o statusie studenta ze wskazaniem średniej ocen ze wszystkich zaliczonych dotychczas lat. Uwaga! W przypadku studentów I roku studiów 2. oraz 3. stopnia dziekanat wpisuje ocenę z dyplomu  - odpowiednio licencjackiego lub magisterskiego,
  • list motywacyjny w języku polskim,
  • pisemną opinię o kandydacie składającym wniosek (opinię może wystawić zatrudniony na wydziale nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora),
  • CV w języku polskim oraz w języku, w którym kandydat będzie odbywał praktykę.
  .
 • Deklaracja wcześniejszego uczestnictwa w programie LLP Erasmus, Erasmus+ pobierz >>
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>

  ¦
  Uwaga! Należy sprawdzić w procedurze rekrutacyjnej wydziału/instytutu,
  ¦ czy i jakie są inne wymagane dokumenty!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu/przed wyjazdem:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Letter of Acceptance pobierz >>
 • Learning Agreement for Traineeships (cz. Before the mobility) pobierz >>
 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Traineeships pobierz >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. Dokumenty do złożenia w celu przedłużenia praktyki lub zmiany dat:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zmian dat pobytu do 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status studenta) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu powyżej 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status studenta) [pobierz dokument]

 • Formularz zmian dat pobytu do 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status absolwenta - recent graduate) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu powyżej 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status absolwenta - recent graduate) [pobierz dokument]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Dokumenty do przygotowania w trakcie praktyki i do złożenia po powrocie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formularze dla pracowników administracyjnych

Formularze dostępne pod linkiem Erasmus+ (Kraje programu)/Pracownicy administracyjni>>


Formularze dla nauczycieli akademickich

Formularze dostępne pod linkiem Erasmus+ (Kraje programu)/Nauczyciele akademiccy>>

Formularze dostępne pod linkiem Erasmus+ (Kraje programu)/Nauczyciele akademiccy>>

Formularze dostępne pod linkiem Erasmus+ (Kraje programu)/Nauczyciele akademiccy>>