Strona główna Do pobrania

Formularze dla studentów - Studia


Wysokość stawek stypendium >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 1. Dokumenty do przygotowania PRZED WYJAZDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Studies PL ENG

  Uwaga!

  Prosimy wypełniać dokumenty elektronicznie

Przed wyjazdem należy przygotować e-Learning Agreement generowane z systemu USOSweb

 • Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW) Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim.
 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego [pobierz dokument]
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>
 • Podanie o zmianę Uczelni zagranicznej pobierz>>
 • Rezygnacja z wyjazdu na realizację części studiów w ramach ERASMUS+ pobierz>>


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty do przygotowania w czasie pobytu NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • EWP Learning Agreement należy uzupełnić w systemie USOSweb [instrukcja]


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. PRZEDŁUŻENIE  oraz ZMIANY DAT pobytu na Uczelni zagranicznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz dot. przedłużenia mobilności na kolejny semestr - Extension form  [pobierz dokument]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. Uznanie osiągnięć uzyskanych za granicą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie o uznanie osiągnięć z Programu Erasmus+ [pobierz dokument]

 

Formularze dla studentów - Praktyki


 • Uwaga! Wniosek uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową

Traineeship Agreement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 1. Dokumenty aplikacyjne :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zgłoszeniowy programu Erasmus+ na praktyki pobierz >>

  Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć:
  .
  .
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>
 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego [pobierz dokument]

  ¦
  Uwaga! Należy sprawdzić w procedurze rekrutacyjnej wydziału/instytutu,
  ¦ czy i jakie są inne wymagane dokumenty!

 • Rezygnacja z wyjazdu na realizację praktyki zagranicznej w ramach ERASMUS+ pobierz>>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu/przed wyjazdem:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Letter of Acceptance pobierz >>
 • Learning Agreement for Traineeships (cz. Before the mobility) pobierz >>
 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Traineeships pobierz >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do złożenia w celu przedłużenia praktyki lub zmiany dat:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Learning Agreement for Traineeships (cz. during the mobility) pobierz >>

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. Dokumenty do przygotowania w trakcie praktyki i do złożenia po powrocie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Formularze dla pracowników administracyjnych

Formularze dostępne pod linkiem Erasmus+ (Kraje programu)/Pracownicy administracyjni>>

 

 

Formularze dla nauczycieli akademickich

Formularze dostępne pod linkiem Erasmus+ (Kraje programu)/Nauczyciele akademiccy>>