Strona główna Do pobrania

Formularze dla studentów - Studia

 

 

 • Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  | Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
  | Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.

   

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy Erasmus+  [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]

 

Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową.


Wysokość stawek grantu >>
Kalkulator czasu trwania mobilności >>

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty do przygotowania PRZED WYJAZDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Studies PL ENG

  Uwaga!

  Prosimy wypełniać dokumenty elektronicznie

Przed wyjazdem należy przygotować e-Learning Agreement generowane z systemu USOSweb

 

 • Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW)
  Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim.

 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego [pobierz dokument]
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>
 • Rezygnacja z wyjazdu na realizację części studiów w ramach ERASMUS+ KA1 2020/21 pobierz>>

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do przygotowania w czasie pobytu NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • e-Learning Agreement należy uzupełnić w systemie USOSweb

NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ - Krok po kroku [pobierz dokument]

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. PRZEDŁUŻENIE  oraz ZMIANY DAT pobytu na Uczelni zagranicznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz przedłużeniowy - Extension form (przedłużenie o kolejny semestr) [pobierz dokument]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Uznanie osiągnięć uzyskanych za granicą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie o uznanie osiągnięć z Programu Erasmus+ [pobierz dokument]

 

 • Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  | Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
  | Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.

   

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 

Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową.


Wysokość stawek grantu >>
Kalkulator czasu trwania mobilności >>

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty do przygotowania PRZED WYJAZDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Studies [pobierz dokument]

  Uwaga!

  Prosimy wypełniać dokumenty elektronicznie

Przed wyjazdem należy przygotować e-Learning Agreement generowane z systemu USOSweb

 

 • Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW)
  Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim.

 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego [pobierz dokument]
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>
 • Rezygnacja z wyjazdu na realizację części studiów w ramach ERASMUS+ KA1 2019/20 pobierz>>

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do przygotowania w czasie pobytu NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • e-Learning Agreement należy uzupełnić w systemie USOSweb

NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ - Krok po kroku [pobierz dokument]

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. PRZEDŁUŻENIE  oraz ZMIANY DAT pobytu na Uczelni zagranicznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz przedłużeniowy - Extension form (przedłużenie o kolejny semestr) [pobierz dokument]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Uznanie osiągnięć uzyskanych za granicą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 • Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  | Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
  | Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.

   

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 

Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową.


Wysokość stawek grantu >>
Kalkulator czasu trwania mobilności >>

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty do przygotowania PRZED WYJAZDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Learning Agreement for studies (Before the Mobility) 2018/2019 - semestr zimowy [pobierz dokument]
 • Wydział Teologiczny - Learning Agreement for studies (Before the Mobility) 2017/2018 semestr zimowy [pobierz dokument]

 

 • Learning Agreement for studies (Before the Mobility) 2018/2019 - semestr letni [pobierz dokument]
 • Wydział Teologiczny - Learning Agreement for studies (Before the Mobility) 2018/2019 semestr letni [pobierz dokument]
 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Studies [pobierz dokument]

  Uwaga!

  Przed wyjazdem należy przygotować Learning Agreement w dwóch egzemplarzach
  Przed wyjazdem należy wypełnić dane ogólne oraz część "Before the mobility" (str. 1-2)
  Prosimy wpisać w nagłówku swoje imię i nazwisko (w polu Student's name)
  .
 • Transcript of Records (wykaz dotychczas uzyskanych ocen na UKSW)
  Dokument należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wymaga tego uczelnia zagraniczna oraz gdy dziekanat nie może pobrać z USOSa wykazu dotychczas uzyskanych ocen na UKSW w jęz. angielskim.

 • Pisemna zgoda promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego [pobierz dokument]
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>
 • Rezygnacja z wyjazdu na realizację części studiów w ramach ERASMUS+ KA1 2018/19 pobierz>>

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do przygotowania w czasie pobytu NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Learning Agreement During the mobility - semestr zimowy 2018/2019 [pobierz dokument]
 • Learning Agreement During the mobility - semestr letni 2018/2019 [pobierz dokument]

  | Uwaga! Prosimy wpisać w nagłówku swoje imię i nazwisko (w polu Student's name) 
  | Dokument jest edytowalny - można dodawać i usuwać wiersze w zależności od potrzeby.

NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ - Krok po kroku [pobierz dokument]

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. PRZEDŁUŻENIE  oraz ZMIANY DAT pobytu na Uczelni zagranicznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz przedłużeniowy (Extension form) [pobierz dokument]
 • Learning Agreement for studies (cz. Before the Mobility) 2018/2019 - semestr letni [pobierz dokument]
 • Wydział Teologiczny Learning Agreement for studies (cz. Before the Mobility) 2018/2019 semestr letni [pobierz dokument]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Uznanie osiągnięć uzyskanych za granicą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Formularze dla studentów - Praktyki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
| Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.

 

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy Erasmus+  [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]

 

Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Dane Uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową

Traineeship Agreement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty aplikacyjne :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zgłoszeniowy programu Erasmus+ „praktyki” 2020-2021 pobierz >>

  Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć:
  .
  • wystawione przez dziekanat zaświadczenie o statusie studenta ze wskazaniem średniej ocen ze wszystkich zaliczonych dotychczas lat. Uwaga! W przypadku studentów I roku studiów 2. oraz 3. stopnia dziekanat wpisuje ocenę z dyplomu  - odpowiednio licencjackiego lub magisterskiego,
  • list motywacyjny w języku polskim,
  • pisemną opinię o kandydacie składającym wniosek (opinię może wystawić zatrudniony na wydziale nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora),
  • CV w języku polskim oraz w języku, w którym kandydat będzie odbywał praktykę.
  .
 • Deklaracja wcześniejszego uczestnictwa w programie LLP Erasmus, Erasmus+ pobierz >>
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>

  ¦
  Uwaga! Należy sprawdzić w procedurze rekrutacyjnej wydziału/instytutu,
  ¦ czy i jakie są inne wymagane dokumenty!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu/przed wyjazdem:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Letter of Acceptance pobierz >>
 • Learning Agreement for Traineeships (cz. Before the mobility) pobierz >>
 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Traineeships pobierz >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. Dokumenty do złożenia w celu przedłużenia praktyki lub zmiany dat:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz przedłużeniowy Uczestnika posiadającego status studenta pobierz dokument >>
 • Formularz przedłużeniowy Uczestnika posiadającego status absolwenta (recent graduate) pobierz dokument >>
 • Zmiana do Traineeship Agreement (część during) pobierz dokument>>
 • Formularz zmian dat pobytu do 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status studenta) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu powyżej 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status studenta) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu do 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status absolwenta - recent graduate) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu powyżej 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status absolwenta - recent graduate) [pobierz dokument]

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Dokumenty do przygotowania w trakcie praktyki i do złożenia po powrocie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Sprawozdanie z praktyki pobierz dokument >>
 • Learning Agreement for Traineeships (cz. After the mobility) pobierz dokument >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
| Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.

 

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 

Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Dane Uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową

Traineeship Agreement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty aplikacyjne :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zgłoszeniowy programu Erasmus+ „praktyki” 2019-2020 pobierz >>

  Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć:
  .
  • wystawione przez dziekanat zaświadczenie o statusie studenta ze wskazaniem średniej ocen ze wszystkich zaliczonych dotychczas lat. Uwaga! W przypadku studentów I roku studiów 2. oraz 3. stopnia dziekanat wpisuje ocenę z dyplomu  - odpowiednio licencjackiego lub magisterskiego,
  • list motywacyjny w języku polskim,
  • pisemną opinię o kandydacie składającym wniosek (opinię może wystawić zatrudniony na wydziale nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora),
  • CV w języku polskim oraz w języku, w którym kandydat będzie odbywał praktykę.
  .
 • Deklaracja wcześniejszego uczestnictwa w programie LLP Erasmus, Erasmus+ pobierz >>
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>

  ¦
  Uwaga! Należy sprawdzić w procedurze rekrutacyjnej wydziału/instytutu,
  ¦ czy i jakie są inne wymagane dokumenty!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu/przed wyjazdem:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Letter of Acceptance pobierz >>
 • Learning Agreement for Traineeships (cz. Before the mobility) pobierz >>
 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Traineeships pobierz >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. Dokumenty do złożenia w celu przedłużenia praktyki lub zmiany dat:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zmian dat pobytu do 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status studenta) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu powyżej 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status studenta) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu do 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status absolwenta - recent graduate) [pobierz dokument]
 • Formularz zmian dat pobytu powyżej 14 dni (dotyczy Uczestnika posiadającego status absolwenta - recent graduate) [pobierz dokument]

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Dokumenty do przygotowania w trakcie praktyki i do złożenia po powrocie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 1. Umowa finansowa pomiędzy studentem a UKSW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Uwaga! Wzoru umowy nie trzeba wypełniać ani drukować!
| Dla każdego studenta umowa będzie generowana z systemu USOS.

 

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy Erasmus+  [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]

 

Dofinansowanie z funduszy PO WER

 • Umowa na dofinansowanie z funduszy PO WER [pobierz dokument]
 • Oświadczenie uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Dane Uczestnika projektu PO WER [pobierz dokument]
 • Warunki ogólne - Załącznik II do umowy [pobierz dokument]
 • Karta Studenta Erasmusa - Załącznik III do umowy [pobierz dokument]
 • Wniosek studenta niepełnosprawnego [pobierz dokument]
  .
  Uwaga! Wniosek studenta niepełnosprawnego należy złożyć co najmniej 40 dni przed planowanym wyjazdem!
  Umowa na wyjazd może zostać podpisana dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Agencję Narodową

Traineeship Agreement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 2. Dokumenty aplikacyjne :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formularz zgłoszeniowy programu Erasmus+ „praktyki” 2018-2019 pobierz >>

  Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć:
  .
  • wystawione przez dziekanat zaświadczenie o statusie studenta ze wskazaniem średniej ocen ze wszystkich zaliczonych dotychczas lat. Uwaga! W przypadku studentów I roku studiów 2. oraz 3. stopnia dziekanat wpisuje ocenę z dyplomu  - odpowiednio licencjackiego lub magisterskiego,
  • list motywacyjny w języku polskim,
  • pisemną opinię o kandydacie składającym wniosek (opinię może wystawić zatrudniony na wydziale nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora),
  • CV w języku polskim oraz w języku, w którym kandydat będzie odbywał praktykę.
  .
 • Deklaracja wcześniejszego uczestnictwa w programie LLP Erasmus, Erasmus+ pobierz >>
 • Oświadczenie o rozliczeniu się ze wcześniejszych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ pobierz>>

  ¦
  Uwaga! Należy sprawdzić w procedurze rekrutacyjnej wydziału/instytutu,
  ¦ czy i jakie są inne wymagane dokumenty!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 3. Dokumenty do złożenia po zakwalifikowaniu/przed wyjazdem:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Letter of Acceptance pobierz >>
 • Learning Agreement for Traineeships (cz. Before the mobility) pobierz >>
 • Wskazówki dotyczące sposobu przygotowania Learning Agreement for Traineeships pobierz >>


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 4. Dokumenty do złożenia w celu przedłużenia praktyki lub zmiany dat:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część 5. Dokumenty do przygotowania w trakcie praktyki i do złożenia po powrocie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Formularze dla pracowników administracyjnych

 

Formularze dla nauczycieli akademickich

Formularze dostępne pod linkiem Erasmus+ (Kraje programu)/Nauczyciele akademiccy>>

Formularze dostępne pod linkiem Erasmus+ (Kraje programu)/Nauczyciele akademiccy>>