Strona główna Zasady rekrutacji
Zasady ogólne rekrutacji - Praktyki 2022/2023

Studenci

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus+ (wsparcie indywidualne SMP) w celu realizacji praktyki zagranicznej pobierz >>

 

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy programu Erasmus+ „praktyki” 2022-2023 pobierz >>
2. Letter of Acceptance pobierz >>
3. Learning Agreement for Traineeships - cześć Before the Mobility pobierz >>


Decyzja Nr 23/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy w celu realizacji praktyk i praktyk absolwenckich w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 12/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy na praktyki (SMP, SMPA) w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023 przeczytaj >>