Strona główna Rekrutacja

Erasmus+ 2021/2022: druga rekrutacja uzupełniająca na realizację części toku studiów za granicą


Informujemy, że niektóre wydziały uruchomiły już drugą rekrutację uzupełniająca na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach lub w instytutach UKSW. W związku z tym szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych oraz w systemie USOSweb. Listę dostępnych uczelni można znaleźć, logując się do profilu studenta w USOSwebie.

 

¦ Na każdym wydziale jest powołany koordynator ds. programu Erasmus+.
¦ Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2021/2022

 

I etap: do 17 października 2021 r. (Terminy składania wniosków w systemie USOSweb mogą się różnić w zależności od wydziału/instytutu)

Rejestracja w systemie USOSweb - szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.

 

II etap: 19-22 października 2021 r.

Egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW
Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

 

III etap: 25-28 października 2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne
Zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Uwaga!
Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 29 października 2021 r.

 

  • Pamiętaj, że musisz osobiście poprosić wykładowcę o wystawienie opinii! Sam się nie domyśli, że wybrałaś/wybrałeś go we wniosku jako opiniodawcę! Potem sprawdzaj regularnie, czy opinia została wystawiona.

Informacje o rekrutacji uzupełniającej na wydziałach

 

Wydział Teologiczny

Rejestracja w systemie USOSweb do ...

Informacje na stronie Wydziału Teologicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego>>

 

Wydział Prawa i Administracji

Rejestracja w systemie USOSweb do ...

Informacje na stronie Wydziału Prawa i Administracji >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji >>

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Rejestracja w systemie USOSweb do ...

Informacja na stronie Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

 

Wydział Studiów Nad Rodziną

Rejestracja w systemie USOSweb do ...

Informacje na stronie Wydziału Studiów Nad Rodziną >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Studiów nad rodziną >>

 

Wydział Nauk Historycznych

♦ Instytut Archeologii

Rejestracja w systemie USOSweb do 17 października 2021 r. godz. 00:00

Informacje na stronie Instytutu Archeologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Archeologii >>

♦ Instytut Historii

♦Instytut Historii Sztuki

Rejestracja w systemie USOSweb do ...

Informacje na stronie Instytutu Historii Sztuki >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Historii Sztuki>>

 

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

♦ Instytut Nauk Socjologicznych

Rejestracja w systemie USOSweb do 17 października 2021 r. d godz. 23:59

Informacje na stronie Instytutu Nauk Socjologicznych >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Nauk Socjologicznych >>

♦ Instytut Ekonomii i Finansów

Rejestracja w systemie USOSweb od 1 października 2021 r. godz. 00:01 do 17 października 2021 r. godz. 23:59

Informacje na stronie Instytutu Ekonomii i Finansów >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Ekonomii i Finansów >>

♦ Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Rejestracja w systemie USOSweb do ...

Informacje na stronie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Nauk o Polityce i Administracji>>


Wydział Prawa Kanonicznego

Rejestracja w systemie USOSweb od 20 września 2021 r.

Informacje na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego >>

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Rejestracja w systemie USOSweb do ...

Informacje na stronie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>


Wydział Nauk Humanistycznych

Rejestracja w systemie USOSweb do  15 października 2021 r. godz. 23:59

Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Humanistycznych >>


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Rejestracja w systemie USOSweb do 17 października 2021 r. godz. 23:59

Informacje na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Rejestracja w systemie USOSweb do ...

Informacje na stronie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku>>

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>