Strona główna Rekrutacja

Erasmus+ 2022/2023: rekrutacja uzupełniająca na realizację części toku studiów za granicą


Informujemy, że niektóre wydziały uruchomiły już rekrutację podstawową na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach lub w instytutach UKSW. W związku z tym szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych oraz w systemie USOSweb. Listę dostępnych uczelni można znaleźć, logując się do profilu studenta w USOSwebie.

 

¦ Na każdym wydziale jest powołany koordynator ds. programu Erasmus+.
¦ Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2022/2023

 

I etap: 3 - 16 października 2022 (Terminy składania wniosków w systemie USOSweb mogą się różnić w zależności od wydziału/instytutu)

Rejestracja w systemie USOSweb - szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.

 

II etap: 19 - 21 października 2022

Egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW
Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

 

III etap: 24 - 27 października 2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne
Zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Uwaga!
Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 7 listopada 2022 r.

 

  • Pamiętaj, że musisz osobiście poprosić wykładowcę o wystawienie opinii! Sam się nie domyśli, że wybrałaś/wybrałeś go we wniosku jako opiniodawcę! Potem sprawdzaj regularnie, czy opinia została wystawiona.

 

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>