Strona główna Rekrutacja

Erasmus+ 2022/2023: rekrutacja podstawowa na realizację części toku studiów za granicą


Informujemy, że niektóre wydziały uruchomiły już rekrutację podstawową na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach lub w instytutach UKSW. W związku z tym szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych oraz w systemie USOSweb. Listę dostępnych uczelni można znaleźć, logując się do profilu studenta w USOSwebie.

 

¦ Na każdym wydziale jest powołany koordynator ds. programu Erasmus+.
¦ Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2022/2023

 

I etap: 8 lutego-13 marca 2022 (Terminy składania wniosków w systemie USOSweb mogą się różnić w zależności od wydziału/instytutu)

Rejestracja w systemie USOSweb - szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.

 

II etap: 15-18 marca 2022

Egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW
Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

 

III etap: 21-25 marca 2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne
Zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Uwaga!
Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 28 marca 2022 r.

 

  • Pamiętaj, że musisz osobiście poprosić wykładowcę o wystawienie opinii! Sam się nie domyśli, że wybrałaś/wybrałeś go we wniosku jako opiniodawcę! Potem sprawdzaj regularnie, czy opinia została wystawiona.

Informacje o rekrutacji uzupełniającej na wydziałach

 

Wydział Teologiczny

Rejestracja w systemie USOSweb od 11.02.2022 r. godz. 00:01 do 08.03.2022 r. godz. 23:55

Informacje na stronie Wydziału Teologicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego>>

 

Wydział Prawa i Administracji

Rejestracja w systemie USOSweb od 21.02.2022 r. godz. 00:00 do 13.03.2022 r. godz. 23:59

Informacje na stronie Wydziału Prawa i Administracji >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji >>

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Rejestracja w systemie USOSweb od 21.02.2022 r. godz. 00:00 do 13.03.2022 r. godz. 23:59

Informacja na stronie Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

 

Wydział Studiów Nad Rodziną

Rejestracja w systemie USOSweb od 08.02.2022 r. godz. 00:00 do 12.03.2022 r. godz. 15:00

Informacje na stronie Wydziału Studiów Nad Rodziną >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Studiów nad rodziną >>

 

Wydział Nauk Historycznych

♦ Instytut Archeologii

Rejestracja w systemie USOSweb od 14.02.2022 r. godz. 00:00 do 13.03.2022 r. godz. 23:55

Informacje na stronie Instytutu Archeologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Archeologii >>

♦ Instytut Historii

Rejestracja w systemie USOSweb od 10.03.2022 r. godz. 00:00 do 13.03.2022 r. godz. 00:00

Informacje na stronie Instytutu Historii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Historii >>

♦Instytut Historii Sztuki

Rejestracja w systemie USOSweb od 2.03.2022 r. godz. 00:00 do 13.03.2022 r. godz. 00:00

Informacje na stronie Instytutu Historii Sztuki >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Historii Sztuki>>

 

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

♦ Instytut Nauk Socjologicznych

Rejestracja w systemie USOSweb od 23.02.2022 r. godz. 23.59 do 12.03.2022 r. godz. 23:59

Informacje na stronie Instytutu Nauk Socjologicznych >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Nauk Socjologicznych >>

♦ Instytut Ekonomii i Finansów

Rejestracja w systemie USOSweb od 25.02.2022 r. godz. 18:00 do 12.03.2022 r. godz. 23:59

Informacje na stronie Instytutu Ekonomii i Finansów >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Ekonomii i Finansów >>

♦ Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Rejestracja w systemie USOSweb od 15.02.2022 r. godz. 00:01 do 13.03.2022 r. godz. 23:59

Informacje na stronie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Nauk o Polityce i Administracji>>


Wydział Prawa Kanonicznego

Rejestracja w systemie USOSweb od 23.02.2022 r. godz. 00:01 do 13.03.2022 godz. 23:59

Informacje na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego >>

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Rejestracja w systemie USOSweb od 15.02.2022 r. godz. 00:00 do 13.03.2022 r. godz. 00:00

Informacje na stronie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>


Wydział Nauk Humanistycznych

Rejestracja w systemie USOSweb od 13.02.2022 r. godz. 15:00 do 13.03.2022 r. godz. 23:55


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Rejestracja w systemie USOSweb od 14.02.2022 r. godz. 00:00 do 13.03.2022 r. godz. 23:59

Informacje na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Rejestracja w systemie USOSweb od 18.02.2022 r. godz. 00:00 do 13.03.2022 r. godz. 23:59

Informacje na stronie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku>>

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>