Strona główna Rekrutacja

Erasmus+ 2019/2020: druga rekrutacja uzupełniająca na realizację części toku studiów za granicą


Informujemy, że niektóre wydziały uruchomiły już drugą rekrutację uzupełniającą na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach lub w instytutach UKSW. W związku z tym szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych oraz w systemie USOSweb. Listę dostępnych uczelni można znaleźć, logując się do profilu studenta w USOSwebie.

 

 

¦ Na każdym wydziale jest powołany koordynator ds. programu Erasmus+.
¦ Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

 

Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2019/2020

  • I etap: rejestracja w systemie USOSweb - szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
    Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.

do 11 paździenika 2019 r. (Terminy składania wniosków w systemie USOSweb mogą się różnić w zależności od wydziału/instytutu)

15-18 października 2019 r.

 

  • III etap: rozmowy kwalifikacyjne
    Zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
    Uwaga!
    Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu (w przypadku WNHiS), jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

21-24 października 2019 r.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 24 października 2019 r.Informacje o rekrutacji uzupełniającej na wydziałach

 

Wydział Teologiczny

Rejestracja w systemie USOSweb do 11 października do godz. 23:59

Informacje na stronie Wydziału Teologicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego>>

 

Wydział Prawa i Administracji

Rejestracja w systemie USOSweb do 11 października do godz. 00:00

Informacje na stronie Wydziału Prawa i Administracji >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji >>

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Rejestracja w systemie USOSweb do 11 października 2019 do godz. 00:00

Informacja na stronie Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

 

Wydział Studiów Nad Rodziną

Rejestracja w systemie USOSweb do 11 października 2019 do godz. 20:00

Informacje na stronie Wydziału Studiów Nad Rodziną >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Studiów nad rodziną >>

 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

♦ Instytut Archeologii

Rejestracja w systemie USOSweb do 11 października 2019 r. do godz. 00:00

Informacje na stronie Instytutu Archeologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Archeologii >>

♦ Instytut Socjologii

Rejestracja w systemie USOSweb do 11 października 2019 do godz. 00:00

Informacje na stronie Instytutu Socjologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Socjologii >>

♦ Instytut Politologii

Rejestracja w systemie USOSweb do 10 października 2019 do godz. 23:59

Informacje na stronie Instytutu Politologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Politologii>>


♦ Instytut Nauk Historycznych

♦Instytut Historii Sztuki

Rejestracja w systemie USOSweb do 13 października 2019 do godz. 11:00

Informacje na stronie Instytutu Historii Sztuki >>

Wydział Prawa Kanonicznego

Rejestracja w systemie USOSweb do 11 października 2019 do godz. 23:59

Informacje na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego >>

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Rejestracja w systemie USOSweb do 11 października 2019 do godz. 00:00

Informacje na stronie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>


Wydział Nauk Humanistycznych

Rejestracja w systemie USOSweb do 11 października 2019 r. do godz. 23:59


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Rejestracja w systemie USOSweb do 13 października 2019 r. do godz. 23:59

Informacje na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Rejestracja w systemie USOSweb

Informacje na stronie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku>>

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>