Strona główna Dla koordynatorów Liczba ECTS w Learning Agreement i warunki zaliczenia okresu studiów oraz okresu praktyk
Liczba ECTS w Learning Agreement i warunki zaliczenia okresu studiów oraz okresu praktyk
piątek, 14 lipca 2017 15:51

Zasady uczestnictwa studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zajęciach w uczelniach partnerskich oraz w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, warunki zaliczenia okresu studiów oraz okresu praktyk oraz kwestie związane z liczbą punktów ECTS reguluje DECYZJA Nr 37/2016 prorektora ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją nr 37/2016 każdy wydział ma obowiązek ogłosić zasady zaliczenia okresu studiów zrealizowanych za granicą oraz praktyk zagranicznych tak, aby student jeszcze przed wyjazdem był w pełni poinformowany o tym, jak przebiega na jego wydziale macierzystym (lub w jego instytucie macierzystym) proces rozliczenia i uznawania wyjazdu za granicę.