Strona główna Dla koordynatorów Uczestnictwo studentów zagranicznych w zajęciach organizowanych przez wydziały UKSW
Uczestnictwo studentów zagranicznych w zajęciach organizowanych przez wydziały UKSW
poniedziałek, 11 czerwca 2018 11:46

Zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów zagranicznych, odbywających część studiów w ramach programu Erasmus+, w zajęciach organizowanych przez wydziały UKSW określa:

Decyzja Nr 33/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16.05.2017 r. w sprawie rekrutacji oraz uczestnictwa studentów zagranicznych studiujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach programu Erasmus+ w zajęciach w językach obcych organizowanych przez wydziały UKSW.