Strona główna
Odwiedza nas 30 gości 


 

Rekrutacja pracowników do Programu Erasmus+ KA103 na rok akademicki 2019/2020


Nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji UKSW zapraszamy do składania wniosków na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.


Uwaga! Za kompletność wniosku oraz jego zgodność z wymogami formalnymi oraz merytorycznymi odpowiada wyłącznie osoba aplikująca o wyjazd. W czasie I etapu rekrutacji wnioski aplikacyjne nie podlegają weryfikacji przez pracowników DWM.

 

Termin składania wniosków: do 19 czerwca 2019 r.

W przypadku wniosków przesyłanych za pomocą poczty polskiej lub poczty wewnętrznej UKSW decyduje data wpłynięcia dokumentu do DWM.

 

Miejsce składania wniosków: Dział Współpracy Międzynarodowej, Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 112

 

Zwracamy Państwa uwagę na zmiany wprowadzone w procedurze rekrutacyjnej STA/STT na rok akademicki 2019/2020:


§ 2 pkt 3
„Każdy uczestnik rekrutacji może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy, wskazując w nim tylko jedną uczelnię partnerską/instytucję zagraniczną, do której nie realizował wyjazdu w minionym roku akademickim.”;

§ 4 pkt 1 „Kandydatury zgłoszone w rekrutacji podstawowej po 19 czerwca 2019 r. zostaną odrzucone z rekrutacji ze względów formalnych.”;

§ 4 pkt 4 „Nie dopuszcza się wyjazdów jednej osoby do tej samej uczelni partnerskiej/instytucji zagranicznej rok po roku.” Oznacza to, że nie mogą Państwo aplikować o wyjazd do tej samej uczelni, do której realizowali Państwo wyjazd w roku akademickim 2018/2019 (możliwość wyjazdu do tej samej uczelni co dwa lata);

§ 4 pkt 5 „Nie dopuszcza się wyjazdu jednej osoby do tej samej uczelni partnerskiej/instytucji zagranicznej w danym roku akademickim, w przypadku ponownego zakwalifikowania kandydata w ramach rekrutacji uzupełniającej.”

§ 6 pkt 1 „Miejsca na liście rezerwowej zajmują kolejno osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację (tj. złożyły w terminie komplet dokumentów), ale nie zakwalifikowały się do programu z powodu braku miejsc.”;

§ 7 pkt 3 „Wyjazdy w roku akademickim 2019/2020 mogą być realizowane od 1 września 2019 r.”

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania można znaleźć w zakładkach: