Strona główna Nauczyciele akademiccy
Odwiedza nas 2 gości 


Nauczyciele akademiccy 2020/2021

Erasmus+ STA KA103 Kraje programu

 

Dokumenty aplikacyjne w rekrutacji podstawowej należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Termin naboru wniosków zostanie opublikowany wkrótce.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z Procedurą kwalifikacyjną STA KA103 2020/2021 oraz z Zasadami realizacji mobilności 2020/2021.

Uwaga! Za kompletność wniosku oraz jego zgodność z wymogami formalnymi oraz merytorycznymi odpowiada wyłącznie osoba aplikująca o wyjazd. W czasie I etapu rekrutacji wnioski aplikacyjne nie podlegają weryfikacji przez pracowników DWM.


Dokumenty do pobrania 

Zasady

 • Decyzja Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW
 • Procedura rekrutacyjna STA KA103 2020/2021
 • Zasady realizacji mobilności w celach dydaktycznych lub dydaktyczno-szkoleniowych STA KA103 2020/2021
 • Uczelniane zasady podziału subwencji i wypłaty stypendium KA103 2020/2021

 

Rekrutacja

W celu złożenia kompletnego wniosku aplikacyjnego należy postępować zgodnie z instrukcją.

Uwaga: W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji wniosek aplikacyjny zostanie odrzucony ze względów formalnych.

 • Wyniki rekrutacji podstawowej pobierz >>

 

Przygotowanie i realizacja mobilności

 • Instrukcja realizacji mobilności krok po kroku >> pobierz
 • Mobility Agreement (STA - Staff Mobility for Teaching) 2020/2021 - mobilność w celach dydaktycznych
 • Mobility Agreement (STA + STT - Staff Mobility for Teaching and Training) 2020/2021 - mobilność w celach dydaktyczno-szkoleniowych
 • Skierowanie w celu realizacji mobilności 2020/2021
 • Oświadczenie Uczestnika dot. organizacji wyjazdu (Załącznik do Decyzji nr - /2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej)
 • Indywidualny Program Nauczania (IPN) - dotyczy wyłącznie wniosków o zmianę uczelni przyjmującej

 

Rozliczenie

 • Potwierdzenie zrealizowanej mobilności (Confirmation) STA 2020/2021
 • Oświadczenie o podróży samochodem