Fédération des Universités Catholiques Européennes

 

BelgiaFédération des Universités Catholiques Européennes jest siecią katolickich uniwersytetów europejskich utworzoną w ramach Fédération Internationale des Universités Catholiques – FIUC. FUCE jest stowarzyszeniem, którego działania mają charakter niedochodowy.

Federacja ma na celu rozwijanie współpracy pomiędzy jej członkami w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, zachęcanie do współpracy z katolickimi uniwersytetami z innych kontynentów, a w szczególności z Afryki, na życzenie FIUC oraz wzmacnianie obecności FIUC w Europie.

 

 

Lista uczelni należących do FUCE

 

Więcej informacji na stronie internetowej FUCE